Elektroerozivní obrábění

Ing. Jiří Brokeš – Jednatel společnosti

EDM DRÁTOVÁ ŘEZAČKA

FANUC ROBOCUT
ALPHA C600iA

Parametry stroje:

Rok výroby: 01/2016
Metoda řezu: Pod vodní hladinou, s výplachem
Pojezd v ose X: 600 mm
Pojezd v ose Y: 400 mm
Pojezd v ose Z: 310 mm
Maximální úhel řezu: 20°
Průměr řezacího drátu: 0,25 a 0,3 mm
Maximální rozměr obrobku: 1050 x 820 x 310 mm
Maximální hmotnost obrobku: 1000 kg

 

UKÁZKA VÝROBY NA TOMTO STROJI:

Zde je zobrazen výsledný výrobek, který byl vyráběn ve videu. Jedná se o nestandardní drážku pro pero. Tato drážka nemůže být vyrobena jiným způsobem, bez toho aby byl proveden zásah do nástroje. Proto zákazník zvolil výrobu formou EDM.